Streken Design

Streken Design:

I 2001 ble min drøm om eget firma en realitet, og Streken-Design ble navnet. Som interiørarkitekt og retaildesigner legger jeg vekt på gode funksjonelle løsninger og rom som er gode å være i. Jeg har bred erfaring innen retaildesign, konseptutvikling, privat og offentligmiljø og kan tilføre ditt prosjekt kreative og spennende løsninger.. typiskeoppdrag kan være møbel- og belysningsplaner, farge- og materialvalg, arbeidstegninger, 3d tegninger og konseptutvikling.

Jeg er også gjesteforeleser ved Treider fagskole i Oslo hvor jeg foreleser om interiør, farge og materiallære og belysning.
Min kjernevirksomhet er i dag konseptutvikling/butikkdesigner for XL-BYGG. Jeg holder også inspirasjonskvelder med interiørforedrag i forbindelse med XL-BYGG sine kundekvelder hvor tema er interiør