Streken Design

Streken Design:

I 2001 ble min drøm om eget firma en realitet, og Streken-Design ble navnet. Som interiørarkitekt og retaildesigner ønsker jeg å jobbe med gode funksjonelle løsninger innen interiørfaget i offentlig miljø og privatmarkedet samt konsept og retaildesign. Jeg har bred erfaring innen disse fagfeltene og kan tilføre ditt prosjekt kreative og funksjonelle løsninger. Oppgaver kan være møbelplaner, belysningsplaner,  farge og materialvalg, arbeidstegninger, 3d tegninger og konseptutvikling.

Jeg er også  gjesteforeleser ved bla  idefagskolen i Oslo hvor jeg foreleser om interiør, belysning, kreative metoder, butikk, messe og hotell.
Min kjernevirksomhet er i dag konseptutvikling/butikkdesigner for XL-BYGG. Jeg holder også inspirasjonskvelder med interiørforedrag i forbindelse med XL-BYGG sine kundekvelder med fokus på interiør.